ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ, НАУКОВОЇ І ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Дата публікації: 27.10.2022

Проєкт Положення про порядок підготовки та видання навчальної, наукової і довідкової літератури у Дніпровському державному медичному університеті розроблено з метою: встановлення загальних вимог до структури, обсягів та оформлення навчальної та наукової літератури; встановлення порядку розгляду, фахової експертизи та надання рекомендацій щодо видання навчальної, наукової та довідкової літератури, підготовленої науково-педагогічними, науковими працівниками Університету; організаційно-методичний супровід процедури надання грифів Університету.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 18 листопада 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Дата публікації: 21.10.2022

Проєкт Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Дніпровського державного медичного факультету розроблено на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативних документів у сфері вищої освіти та ґрунтується на принципах викладених у національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ 180 9001:2015,180 9001:2015 та визначає сукупність умов, процедур і заходів, що забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання здобувачів вищої освіти.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 18 листопада 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Дата публікації: 21.10.2022

Проєкт Положення про моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Дніпровському державному медичному університеті визначає основні принципи та порядок проведення внутрішнього моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності, яка є однією із складових системи внутрішнього забезпечення якості Університету.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 18 листопада 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-наукової ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 229 «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ДЛЯ другого (магістерського) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 28.12.2021

Проєкт Освітньо-наукової програми «Громадське здоров'я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 229 «Громадське здоров 'я».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 28 січня 2022 року на електронну адресу toxysan@ukr.net. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 229 «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 22.12.2021

Проєкт Освітньо-професійної програми «Громадське здоров'я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 229 «Громадське здоров 'я».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 24 січня 2022 року на електронну адресу liliy1008@gmail.com Заздалегідь вдячні.

ПроєктИ ДОДАТКІВ ДО КОДЕКСУ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Дата публікації: 01.12.2021

Проєкти Додатків до Кодексу академічної доброчесності Дніпровського державного медичного університету визначають порядок виявлення та запобігання академічному плагіату та форму довідки про перевірку на плагіат.

ПРОЄКТ

Пропозиції та зауваження до проєкту просимо надсилати до 24 грудня 2021 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua . Заздалегідь вдячні.

Проєкт положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників дніпровського державного медичного університету


Дата публікації: 21.10.2021

Проєкт Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Дніпровського державного медичного університету визначає процедуру, види, форми, обсяг, періодичність, умови підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.

ПРОЄКТ

Пропозиції та зауваження до проєкту просимо надсилати до 22 листопада 2021 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua . Заздалегідь вдячні.