ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» ДЛЯ другого (магістерського) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дата публікації: 06.05.2024

Проєкт Освітньо-професійної програми «Медична психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 225 «Медична психологія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 10 червня 2024 року на електронну адресу 604@dmu.edu.ua  Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 229 «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ДЛЯ другого (магістерського) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дата публікації: 18.04.2024

Проєкт Освітньо-професійної програми «Громадське здоров'я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 229 «Громадське здоров 'я».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 22 травня 2024 року на електронну адресу toxysan@ukr.net. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 229 «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дата публікації: 31.01.2024

Проєкт Освітньо-професійної програми «Громадське здоров'я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 229 «Громадське здоров 'я».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 14 квітня 2024 року на електронну адресу liliy1008@gmail.com Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Дата публікації: 05.03.2023

Проєкт Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у Дніпровському державному медичному університеті визначає вимоги до складу, змісту та порядку затвердження навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 квітня 2023 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.