ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ПРОЄКТ положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у дніпровському державному медичному університеті

Дата публікації: 25.07.2022

Проєкт Положення визначає загальні вимоги до процедури визнання в Університеті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 30 серпня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ стратегії розвитку дніпровського державного медичного університету на 2022 - 2027 роки

Дата публікації: 28.01.2022

Проєкт Стратегії розвитку Дніпровського державного медичного університету на 2022-2027 роки є документом, у якому визначено місію, візію та довгострокову політику щодо розвитку Університету, як провідного закладу вищої освіти у сфері охорони здоров’я.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 21 лютого 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-наукової ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 229 «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ДЛЯ другого (магістерського) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 28.12.2021

Проєкт Освітньо-наукової програми «Громадське здоров'я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 229 «Громадське здоров 'я».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 28 січня 2022 року на електронну адресу toxysan@ukr.net. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 229 «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 22.12.2021

Проєкт Освітньо-професійної програми «Громадське здоров'я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 229 «Громадське здоров 'я».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 24 січня 2022 року на електронну адресу liliy1008@gmail.com Заздалегідь вдячні.

ПроєктИ ДОДАТКІВ ДО КОДЕКСУ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Дата публікації: 01.12.2021

Проєкти Додатків до Кодексу академічної доброчесності Дніпровського державного медичного університету визначають порядок виявлення та запобігання академічному плагіату та форму довідки про перевірку на плагіат.

ПРОЄКТ

Пропозиції та зауваження до проєкту просимо надсилати до 24 грудня 2021 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua . Заздалегідь вдячні.

Проєкт положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників дніпровського державного медичного університету


Дата публікації: 21.10.2021

Проєкт Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Дніпровського державного медичного університету визначає процедуру, види, форми, обсяг, періодичність, умови підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.

ПРОЄКТ

Пропозиції та зауваження до проєкту просимо надсилати до 22 листопада 2021 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua . Заздалегідь вдячні.