Архів

Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Дніпровському державному медичному університеті


Дата публікації: 03.05.2022

Проєкт Положення про організацію освітнього процесу у Дніпровському державному медичному університеті розроблено визначає основні засади, принципи, систему організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію та забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 червня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua . Заздалегідь вдячні.

Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію права на академічну мобільність у Дніпровському державному медичному університеті


Дата публікації: 03.05.2022

Проєкт Положення про реалізацію права на академічну мобільність у Дніпровському державному медичному університеті визначає цілі, завдання, порядок організації академічної мобільності, права та обов’язки учасників академічної мобільності, умови повернення до місця постійного навчання (роботи), виконання програми академічної мобільності, визнання та зарахування її результатів для здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті, та науково-педагогічних працівників Університету

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 червня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua . Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Дата публікації: 15.04.2022

Проєкт Освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 16 травня 2022 року на електронну адресу 202@dmu.edu.ua. Заздалегідь вдячні.

Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінки діяльності кафедри Дніпровського державного медичного університету


Дата публікації: 16.07.2021

Проєкт Положення про рейтингову систему оцінки діяльності кафедр Дніпровського державного медичного університету розроблено з метою удосконалення роботи кафедр та підвищення творчої активності науково-педагогічних працівників на підставі оцінювання за кількісними показниками навчально-методичної, наукової, організаційної, виховної, соціальної та громадської роботи.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 16 серпня 2021 року на електронну адресу uchpart@dma.dp.ua . Заздалегідь вдячні.

Проєкт освітньо-наукової програми "Фізична терапія, ерготерапія" ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ" для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти


Дата публікації: 14.07.2021

Проєкт Освітньо-наукової програми «Фізична терапія, ерготерапія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 16 серпня 2021 року на електронну адресу 202@dmu.edu.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «БІОЛОГІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 091 «БІОЛОГІЯ» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 27.07.2020

Проєкт Освітньо-наукової програми «Біологія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 091 «Біологія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу biology@dma.dp.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 229 «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 27.07.2020

Проєкт Освітньо-наукової програми «Громадське здоров'я» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 229 «Громадське здоров 'я».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу v.n.lexan@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДІАТРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 228 «ПЕДІАТРІЯ» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 27.07.2020

Проєкт Освітньо-наукової програми «Педіатрія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 228 «Педіатрія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу alexandrabaturov56@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 27.07.2020

Проєкт Освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2019 року на електронну адресу sportdma1@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СТОМАТОЛОГІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ» ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 20.02.2019

Проєкт Освітньо-професійної програми «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 221 «Стоматологія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2019 року на електронну адресу ortho.stomat@dma.dp.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕДИЦИНА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 «МЕДИЦИНА» ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 20.02.2019

Проєкт Освітньо-професійної програми «Медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 222 «Медицина».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2019 року на електронну адресу 404@dsma.dp.ua . Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 20.02.2019

Проєкт Освітньо-професійної програми «Фармація, промислова фармація» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2019 року на електронну адресу e_podpl@ukr.net. Заздалегідь вдячні.