Архів

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ" ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дата публікації: 17.05.2023

Проєкт освітньо-професійної програми «Фізична терапія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 17 червня 2023 року на електронну адресу sportdma1@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕРГОТЕРАПІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ" ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дата публікації: 17.05.2023

Проєкт освітньо-професійної програми «Ерготерапія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 17 червня 2023 року на електронну адресу sportdma1@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дата публікації: 05.05.2023

Проєкт освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 05 червня 2023 року на електронну адресу sportdma1@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дата публікації: 05.05.2023

Проєкт освітньо-наукової програми «Фізична терапія, ерготерапія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 05 червня 2023 року на електронну адресу sportdma1@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 10.02.2023

Проєкт Освітньо-професійної програми «Фармація, промислова фармація» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 12 березня 2023 року на електронну адресу e_podpl@ukr.net Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 229 «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дата публікації: 20.09.2022

Проєкт Освітньо-наукової програми «Громадське здоров'я» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 229 «Громадське здоров 'я».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 жовтня 2022 року на електронну адресу v.n.lexan@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у дніпровському державному медичному університеті

Дата публікації: 25.07.2022

Проєкт Положення визначає загальні вимоги до процедури визнання в Університеті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти. 

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 30 серпня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ положення про АПЕЛЯЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Дата публікації: 12.07.2022

Проєкт Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у Дніпровському державному медичному університеті регламентує порядок створення та роботи апеляційної комісії, визначає процедуру апеляції.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 серпня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ положення про порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам ДНІПРОВСЬКОго ДЕРЖАВНОго МЕДИЧНОго УНІВЕРСИТЕТу 

Дата публікації: 12.07.2022

Проєкт Положення про порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Дніпровського державного медичного університету визначає порядок призначення та виплати соціальних стипендій.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 серпня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

Проєкт освітньо-наукової програми "Фізична терапія, ерготерапія" ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ" для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Дата публікації: 12.07.2022

Проєкт Освітньо-наукової програми «Фізична терапія, ерготерапія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 16 серпня 2022 року на електронну адресу 202@dmu.edu.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «БІОЛОГІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 091 «БІОЛОГІЯ» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 12.07.2022

Проєкт Освітньо-наукової програми «Біологія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 091 «Біологія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 16 серпня 2022 року на електронну адресу biology@dma.dp.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДІАТРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 228 «ПЕДІАТРІЯ» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 12.07.2022

Проєкт Освітньо-наукової програми «Педіатрія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 228 «Педіатрія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 17 серпня 2022 року на електронну адресу alexandrabaturov56@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МЕДИЦИНА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 «МЕДИЦИНА» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 12.07.2022

Проєкт Освітньо-наукової програми «Медицина» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 222 «Медицина».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 17 серпня 2022 року на електронну адресу 404@dsma.dp.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «СТОМАТОЛОГІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 12.07.2022

Проєкт Освітньо-наукової програми «Стоматологія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 221 «Стоматологія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 17 серпня 2022 року на електронну адресу ortho.stomat@dma.dp.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ І БОРОТЬБУ З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ ТА СЕКСУАЛЬНИМИ ДОМАГАННЯМИ У ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Дата публікації: 10.07.2022

Проєкт Положення про попередження і боротьбу із дискримінацією та сексуальними домаганнями у Дніпровському державному медичному університеті визначає механізми забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації, заходи попередження та боротьби з дискримінацією та сексуальними домаганнями під час працевлаштування, трудових відносин, оплати праці, провадження освітньої діяльності.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН І ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ У ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Дата публікації: 10.07.2022

Проєкт Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому у Дніпровському державному медичному університеті розроблено з метою забезпечення реалізації громадянами, в тому числі учасниками освітнього процесу, конституційного права на звернення, удосконалення організації їх особистого прийому, встановлення порядку роботи зі зверненнями.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

Проєкт ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ  у Дніпровському державному медичному університеті


Дата публікації: 13.05.2022

Проєкт Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Дніпровському держвному медичному університеті визначає цілі, завдання, порядок організації академічної мобільності, права та обов’язки учасників академічної мобільності, умови повернення до місця постійного навчання (роботи), виконання програми академічної мобільності, визнання та зарахування її результатів для здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті, та науково-педагогічних працівників Університету.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 червня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua . Заздалегідь вдячні.

Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Дніпровському державному медичному університеті


Дата публікації: 03.05.2022

Проєкт Положення про організацію освітнього процесу у Дніпровському державному медичному університеті розроблено визначає основні засади, принципи, систему організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію та забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 червня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua . Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                Дата публікації: 15.04.2022

Проєкт Освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 16 травня 2022 року на електронну адресу 202@dmu.edu.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ стратегії розвитку дніпровського державного медичного університету на 2022 - 2027 роки 

Дата публікації: 28.01.2022

Проєкт Стратегії розвитку Дніпровського державного медичного університету на 2022-2027 роки є документом, у якому визначено місію, візію та довгострокову політику щодо розвитку Університету, як провідного закладу вищої освіти у сфері охорони здоров’я.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 21 лютого 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У  ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Дата публікації: 21.01.2022

Проєкт Стратегії розвитку Дніпровського державного медичного університету на 2022-2027 роки є документом, у якому визначено місію, візію та довгострокову політику щодо розвитку Університету, як провідного закладу вищої освіти у сфері охорони здоров’я.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 лютого 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Дата публікації: 20.12.2021

Проєкт Правил внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти Дніпровського державного медичного університету 

ґрунтується на свідомому виконанні здобувачами вищої освіти своїх обов’язків та дотримання дисципліни, і є необхідною умовою ефективної організації та провадження освітньої діяльності, забезпечення необхідних умов для реалізації їх прав.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 січня 2021 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ КОДЕКСу КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

Дата публікації: 28.11.2021

Проєкт Кодексу корпоративної культури Дніпровського державного медичного університету упроваджується з метою документального оформлення університетських цінностей, створення сприятливого та безпечного середовища для здійснення професійної діяльності, навчання, самореалізації та особистісного розвитку учасників освітнього процесу.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 26 грудня 2022 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕДИЦИНА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 «МЕДИЦИНА» ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дата публікації: 20.11.2021

Проєкт Освітньо-професійної програми «Медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 222 «Медицина».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2019 року на електронну адресу 404@dsma.dp.ua .  Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ, НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Дата публікації: 12.11.2021

Проєкт Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення, надання академічної відпустки здобувачів вищої освіти у Дніпровському державному медичному університеті  регулює питання: поновлення осіб, відрахованих з ДДМУ, переведення, відрахування здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті, порядк реалізації права здобувачів вищої освіти на перерву у навчанні, визнання (перезарахування) результатів навчання, порядку заповнення бланку академічної довідки та її видачі.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 грудня 2021 року на електронну адресу tnovytska@dmu.edu.ua Заздалегідь вдячні.

Проєкт освітньо-наукової програми "Фізична терапія, ерготерапія" ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ" для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти


Дата публікації: 14.07.2021

Проєкт Освітньо-наукової програми «Фізична терапія, ерготерапія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 16 серпня 2021 року на електронну адресу 202@dmu.edu.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «БІОЛОГІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 091 «БІОЛОГІЯ» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 27.07.2020

Проєкт Освітньо-наукової програми «Біологія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 091 «Біологія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу biology@dma.dp.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 229 «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дата публікації: 27.07.2020

Проєкт Освітньо-наукової програми «Громадське здоров'я» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 229 «Громадське здоров 'я».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу v.n.lexan@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДІАТРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 228 «ПЕДІАТРІЯ» ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

                                                                                                                                                                                                                                               Дата публікації: 27.07.2020

Проєкт Освітньо-наукової програми «Педіатрія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-наукової програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 228 «Педіатрія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу alexandrabaturov56@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

                                                                                                                                                       Дата публікації: 27.07.2020

Проєкт Освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2019 року на електронну адресу sportdma1@gmail.com. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СТОМАТОЛОГІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ» ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 20.02.2019 

Проєкт Освітньо-професійної програми «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 221 «Стоматологія».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2019 року на електронну адресу ortho.stomat@dma.dp.ua. Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕДИЦИНА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 «МЕДИЦИНА» ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 20.02.2019

Проєкт Освітньо-професійної програми «Медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 222 «Медицина».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2019 року на електронну адресу 404@dsma.dp.ua .  Заздалегідь вдячні.

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дата публікації: 20.02.2019 

Проєкт Освітньо-професійної програми «Фармація, промислова фармація» для другого (магістерського) рівня вищої освіти визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, обсяг освітньо-професійної програми; очікувані програмні  результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти; перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, їх логічну послідовність та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2019 року на електронну адресу e_podpl@ukr.net.  Заздалегідь вдячні.

Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінки діяльності кафедри Дніпровського державного медичного університету


Дата публікації: 16.07.2021

Проєкт Положення про рейтингову систему оцінки діяльності кафедр Дніпровського державного медичного університету розроблено з метою удосконалення роботи кафедр та підвищення творчої активності науково-педагогічних працівників на підставі оцінювання за кількісними показниками навчально-методичної, наукової, організаційної, виховної, соціальної та громадської роботи.

ПРОЄКТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 16 серпня 2021 року на електронну адресу uchpart@dma.dp.ua . Заздалегідь вдячні.