Освітні програми

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
227 Фізична терапія, ерготерапія

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
221 Стоматологія

222 Медицина

226 Фармація, промислова фармація

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
091 Біологія

221 Стоматологія
222 Медицина
227 Фізична терапія, ерготерапія
228 Педіатрія

229 Громадське здоров'я