Освітні програми

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ


спеціальність 227 Терапія та реабілітація (227 Фізична терапія, ерготерапія)


спеціальність 229 "Громадське здоров'я"


ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

спеціальність 221 Стоматологія


    спеціальність  222 Медицина


    спеціальність 226 Фармація, промислова фармація


    спеціальність 227  Терапія та реабілітація

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ


спеціальність 091 Біологія (091 Біологія та біохімія)


спеціальність 221 Стоматологія


спеціальність 222 Медицина


спеціальність 227 Терапія та реабілітація (227 Фізична терапія, ерготерапія)


спеціальність 228 Педіатрія


спеціальність 229 Громадське здоров'я