ГАранти Освітніх програм

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Бакурідзе-Маніна Вікторія Борисівна - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СТОМАТОЛОГІЯ». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ

Фастовець Олена Олександрівна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕДИЦИНА». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА

Разумний Роман Валерійович - доктор  медичних наук, професор, декан міжнародного факультету

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Подплетня Олена Анатоліївна - доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної фармації 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «БІОЛОГІЯ». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ

Шаторна Віра Федорівна - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії, ботаніки та гістології  

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «СТОМАТОЛОГІЯ». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ

Ковач Ілона Василівна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МЕДИЦИНА». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА

Конопкіна Людмила Іванівна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Неханевич Олег Борисович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПЕДІАТРІЯ». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 ПЕДІАТРІЯ

Мавропуло Тетяна Карлівна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 3 та неонатологія 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 229 ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

Лехан Валерія Микитівна - доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я