освітньо-професійна програма "Стоматологія"

Освітньо-професійна програма

"Стоматологія"

за спеціальністю

221 "Стоматологія"введено в дію з

01.09.2017 наказом від 22.06.2017 № 118-ОД

Освітньо-професійна програма

"Стоматологія"

за спеціальністю

221 "Стоматологія"введено в дію з

01.09.2019 наказом від 28.03.2019 № 52-ОД

Навчальний план

за освітньо-професійною програмою

"Стоматологія"

за спеціальністю

221 "Стоматологія"


введено в дію з

01.09.2019 наказом від 28.03.2019 № 52-ОД