освітньо-наукова програма "медицина"

Освітньо-наукова програма

"Медицина"

за спеціальністю

222 "Медицина"введено в дію з

15.09.2020 наказом від 03.09.2020135-ОД