Освітньо-професійна програма "медицина"

Освітньо-професійна програма

"Медицина"

за спеціальністю

222 "Медицина"введено в дію з

01.09.2017 наказом від 22.06.2017118-ОД

Освітньо-професійна програма

"Медицина"

за спеціальністю

222 "Медицина"введено в дію з

01.09.2019 наказом від 28.03.2019 № 52-ОД

Навчальний план

за освітньо-професійною програмою

"Медицина"

за спеціальністю

222 "Медицина"


введено в дію з

01.09.2019 наказом від 28.03.2019 № 52-ОД