освітньо-професійна програма "фармація, промислова фармація"

Освітньо-професійна програма

"Фармація, промислова фармація"

за спеціальністю

226 "Фармація, промислова фармація"введено в дію з

01.09.2017 наказом від 22.06.2017118-ОД

Освітньо-професійна програма

"Фармація, промислова фармація"

за спеціальністю

226 "Фармація, промислова фармація"введено в дію з

01.09.2019 наказом від 28.03.2019 № 52-ОД

Навчальний план

за освітньо-професійною програмою

"Фармація, промислова фармація"

за спеціальністю

226 "Фармація, промислова фармація"


введено в дію з

01.09.2019 наказом від 28.03.2019 № 52-ОД