освітньо-професійна програма "фізична терапія, ерготерапія"

Освітньо-професійна програма

"Фізична терапія, ерготерапія"

за спеціальністю

227 "Фізична терапія, ерготерапія"


введено в дію з

01.09.2019 наказом від 28.03.2019 № 52-ОД

Навчальний план

за освітньо-професійною програмою "Фізична терапія, ерготерапія"

за спеціальністю

227 "Фізична терапія, ерготерапія"


введено в дію з

01.09.2019 наказом від 28.03.2019 № 52-ОД

Освітньо-професійна програма

"Фізична терапія, ерготерапія"

за спеціальністю

227 "Фізична терапія, ерготерапія"


введено в дію з

01.09.2022 наказом від 27.05.2022 № 56-ОД