система забезпечення якості вищої освіти

Ресурсне забезпечення освітньої діяльності

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кадровий склад згідно з Ліцензійними умовами

Відповідність кадрового забезпечення, необхідного для реалізації освітніх компонентів, Ліцензійним умовам


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ