Акредитація освітніх програм

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма "Фізична терапія, ерготерапія". Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма "Фармація, промислова фармація". Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма "Фізична терапія, ерготерапія". Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія