Сертифікати про акредитацію

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

сЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньо-наукової програми

"Медицина"

строк дії до 01.07.2026

сЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньо-наукової програми

"Стоматологія"

строк дії до 01.07.2026

сЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньо-наукової програми

"Педіатрія"

строк дії до 01.07.2027

сЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньо-наукової програми

"Фізична терапія, ерготерапія"

строк дії до 01.07.2027

сЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньо-наукової програми

"Біологія"

строк дії до 01.07.2027

сЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньої програми "Громадське здоров'я"

строк дії до 01.07.2027

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

сЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньо-професійної програми

"Медицина"

строк дії до 01.07.2026

сЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньо-професійної програми

"Стоматологія"

строк дії до 01.07.2026

сЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньо-професійної програми

"Фармація, промислова фармація"

строк дії до 01.07.2026

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

сЕРТИФІКАТ

про акредитацію освітньо-професійної програми

"Фізична терапія, ерготерапія"

строк дії до 01.07.2026