Сертифікати про акредитацію

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

сЕРТИФІКАТ 

про акредитацію освітньо-наукової програми

 "Медицина" 

строк дії до 01.07.2026

сЕРТИФІКАТ 

про акредитацію освітньо-наукової програми 

"Стоматологія"

строк дії до 01.07.2026

сЕРТИФІКАТ 

про акредитацію освітньо-наукової програми 

"Педіатрія"

строк дії до 01.07.2027

сЕРТИФІКАТ 

про акредитацію освітньо-наукової програми 

"Фізична терапія, ерготерапія"

строк дії до 01.07.2027

сЕРТИФІКАТ 

про акредитацію освітньо-наукової програми

 "Біологія"

строк дії до 01.07.2027

сЕРТИФІКАТ 

про акредитацію освітньої програми "Громадське здоров'я"

строк дії до 01.07.2027

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

сЕРТИФІКАТ 

про акредитацію освітньо-професійної програми

 "Медицина"

строк дії до 01.07.2026

сЕРТИФІКАТ 

про міжнародну акредитацію освітньо-професійної програми

 "Медицина"

строк дії до 25.05.2028

сЕРТИФІКАТ 

про акредитацію освітньо-професійної програми 

"Стоматологія"

строк дії до 01.07.2026

сЕРТИФІКАТ 

про акредитацію освітньо-професійної програми 

"Фармація, промислова фармація"

строк дії до 01.07.2026

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

сЕРТИФІКАТ 

про акредитацію освітньо-професійної програми

 "Фізична терапія, ерготерапія"

строк дії до 01.07.2026