Стипендіальне забезпечення

Академічна стипендія

Академічна стипендія призначається студентам, які навчаються в Дніпровському державному медичному університеті за кошти державного бюджету за очною (денною) формою здобуття вищої освіти згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі успішності студентів з кожного освітнього компоненту освітньої програми з урахуванням участі у науковій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (до першого семестрового контролю - конкурсного бала, отриманого під час вступу).

Порядок формування рейтингу визначається Положенням про порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічної стипендії


Консультацію щодо порядку формування рейтингу успішності та призначення академічної стипендії можна отримати у деканаті відповідного факультету:

медичний факультет - (056) 766 48 31

стоматологічний факультет - (056) 766 48 34

факультет медицини і фармації - (056) 766 48 32

соціальна стипендія

Соціальна стипендія призначається студентам, які навчаються в Університеті за державним замовленням за очною (денною) або дуальною формою здобуття вищої не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності та не перебувають в академічній відпустці, із числа осіб, визначених Кабінетом Міністрів України.

Категорії студентів, які мають право на отримання соціальної стипендії

Порядок призначення визначається Положенням про порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Дніпровського державного медичного університету


Консультацію щодо порядку призначення соціальної стипендії можна отримати у деканаті відповідного факультету:

медичний факультет - (056) 766 48 31

стоматологічний факультет - (056) 766 48 34

факультет медицини і фармації - (056) 766 48 32

Академічні стипендії за особливі успіхі в навчанні

Особам, які виявили особливі успіхи в навчанні, дослідницькій та науковій роботі призначаються академічні стипендії:

Президента України

Верховної Ради України

Кабінету Міністрів України


Консультацію щодо порядку призначення стипендій можна отримати у деканаті відповідного факультету:

медичний факультет - (056) 766 48 31

стоматологічний факультет - (056) 766 48 34

факультет медицини і фармації - (056) 766 48 32